Yrittäjän taloushallinto

Yrittäjän taloushallinto
Ajankohta 1.6. – 31.7.2022

Koulutuksen sisältö
Taloushallinnon keskeiset perusteet ja peruskäsitteet.
Yrityksen kannattavuus ja sen seuranta.
Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu
Kirjanpito, talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta.
Suomen verojärjestelmän, elinkeinoverotuksen ja arvonlisäverotuksen perusteet.
Yrityksen rahoituksen suunnittelu.
Opettaja Soile Vinni

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Tavoitteet
Tavoitteena on ymmärtää yrityksen talouden suunnittelun, hoitamisen ja ohjaamisen perusteet sekä perusteet yritysrahoituksesta ja -verotuksesta. Opintojaksolta saa myös valmiuksia hyödyntää asiantuntijoita yrityksen taloudellisten asioiden suunnittelussa ja hoitamisessa. Opiskelija osaa asettaa yrityksen taloudelliselle kehitykselle tavoitteita, ohjata liiketoimintaa niiden mukaisesti sekä seurata tavoitteiden toteutumista.

Toteutuksen tarkemmat tiedot
Opetus koostuu kuudesta osa-alueesta:
1. Orientaatio
2. Kannattavuus ja sen seuranta
3. Hinnoittelun perusteet
4. Ulkoinen laskenta ja sen järjestäminen
5. Verotus
6. Rahoitus

Jokainen osio sisältää aiheeseen liittyvän luentomateriaalin, luentotallenteen ja tehtävät. Eri osioihin sisältyy osaamista testaavia Moodle-tenttejä. Opintojakso arvioidaan 31.7.2022 mennessä palautettavan oppimistehtävän perusteella 31.8.2022 mennessä.

Oppimateriaali
Kannattavuus, hinnoittelu, kirjanpito ja verotus
• Jormakka Raija, Koivusalo Kaija, Lappalainen Jaana, Niskanen Mervi. (2015)

Laskentatoimi
• Eskola Anne, Mäntysaari Anne. (2007) Talousosaamisen perusteet.

Kirjanpidon perusteet
• Hirvonen Päivi, Nikula Antti-Pekka. (2008)

Taloushallinnon perusteet.
• Pia Tuomi-Sorjonen, Päivi Kosonen. (2015) Tilikausi.
• Tomperi Soile. (2019) Käytännön kirjanpito.

Verotus
• Tomperi Soile. (2019) Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. Mahdollisimman uusi painos verotusmuutosten vuoksi.

Lisätietoja
Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: 50,00 EUR + alv 0 %
Ilmoittautumisaika: 1.3. – 15.5.2022
Laajuus: 5 op
Paikkoja: 20AIKA 1.6.2022 11:00 - 31.7.2022 11:30
PAIKKA verkko-opinnot
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 15.5.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Tilaisuus julkiseen tapahtumakalenteriin


 
Lieksan Kehitys Oy
Kerantie 7
81720 Lieksa
www.lieksankehitys.fi

Juuan kunnan elinkeinopalvelut
Poikolantie 1
83900 Juuka
www.juuka.fi
Lisätietoa evästeistäTietosuojaseloste