Palaa takaisin | Tulosta

Lieksan Kehitys Oy LieKe ja Juuan kunta
Tapahtumatuloste - Markkinointikampanjan toteutus sosiaalisen median avulla

23.5.2022

Markkinointikampanjan toteutus sosiaalisen median avulla


Markkinointikampanjan toteutus sosiaalisen median avulla
Ajankohta 7.6. – 15.8.2022

Koulutuksen sisältö
Minkälaisia vaiheita markkinointikampanjan toteuttamiseen kuuluu?
Miten sosiaalista mediaa hyödynnetään markkinointikampanjassa?
Miten markkinointiviestinnän sisältöjä suunnitellaan markkinointikampanjan tueksi?
Opiskelija laatii kurssin aikana sellaisen markkinointikampanjan, joka olisi mahdollista toteuttaa käytännössä. Kampanjassa huomioidaan tehtävät, roolitus, aikataulut ja edistymisen seuranta.

Opettaja Risto Salminen

Aikaisempi osaaminen Opiskelun edellytyksenä on, että hallitset yleisimpien sosiaalisten median kanavien perusteet ja markkinoinnin peruskäsitteet. Tähän liittyen suositellaan avoimen amk:n opintoja Instagram – käyttöönotto ja julkaiseminen 1 op sekä Youtube – käyttöönotto ja julkaiseminen 1 op opintojaksojen suorittamista.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opinnot sisältävät itsenäistä materiaaliin perehtymistä verkko-oppimisympäristössä ja itsenäistä tehtävien tekemistä.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tietää, miten somesisältöjä voi suunnitella etukäteen kampanjan tueksi,
tuntee markkinointikampanjan eri vaiheita ja niiden yhteyksiä,
tuntee erilaisia kanavia, joissa markkinointikampanjaa voi toteuttaa,
ymmärtää, miten allokoida henkilöresursseja markkinointikampanjan eri vaiheisiin.
Lisätietoja
Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: 10,00 EUR + alv 0 %
Ilmoittautumisaika: 29.3. – 29.5.2022
Laajuus: 1 op
Paikkoja: 30